24 czerwca 2014

SZYBKA WRZUTA: AVTOEXPORT

Gospodarki krajów z naszej strony Żelaznej Kurtyny charakteryzowały się tym, że były centralnie planowane, a właściwie każde przedsiębiorstwo było państwowe. Nie inaczej było w branży motoryzacyjnej. Zarówno handlem wewnętrznym, jak i eksportem i importem zajmowały się w każdym kraju specjalnie do tego celu utworzone przedsiębiorstwa państwowe. W Polsce mieliśmy Motoimport, później Pol-Mot. W Czechosłowacji był Motokov wespół z Mototechną, a na Węgrzech Merkur. W Związku Socjalistycznych Republik Radzickich rolę tę pełniły Technoeksport i Avtoexport. Każde z tych przedsiębiorstw wydawało swoje prospekty, oferując w nich pełną gamę oferowanych pojazdów. Dziś przedstawię Wam radziecki prospekt Avtoexportu.Prospekt przygotowany został w języku angielskim, a użyte motywy graficzne doskonale oddają klimat tamtych lat. Pamiętam, gdy pierwszy raz pokazałem ten prospekt publicznie rok temu, jeden z kolekcjonerów rozpływał się wręcz nad okładką tego prospektu.. (nie wiem dlaczego, widocznie nie jestem zbyt czuły na sztukę nowoczesną). 44-stronicowy prospekt Avtoexportu przedstawia wybrane pojazdy produkcji radzieckiej, nie ograniczając się jedynie do samochodów. Popatrzmy zatem na chlubę radzieckiego przemysłu:
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz